Een overzicht van mijn lopende projecten

Externe audits apotheken

(Algemene Pharmaceutische Bond)

Ondersteuning bij het opzetten van het systeem voor externe audits in de apotheek, in het kader van de autocontrole.

ZorgInformatieNetwerken

(ELZ Kempenland - via WhoCares?)

Begeleiding en projectmanagement van het project rond het zorginformatienetwerk en de ELZ-Ambassadeurs.

Symposia, webinars en video's

(verschillende organisaties)

Ondersteuning van (digitale) symposia en webinars, zowel de voorbereiding, het evenement zelf en de opvolging nadien. 

Vertrouwensapotheker

(Orde der Apothekers)

Vertrouwensapotheker voor 'Apotheker in Nood', psychologische hulpverlening voor apothekers.

Een overzicht van voorgaande projecten

Beleidsondersteuning

(Vlaams Apothekers Netwerk)

Ondersteuning van het Vlaams Apothekers Netwerk bij hun inhoudelijk beleids- en lobbywerk, coördinatie van de operationele werking. 

Project eerstelijnszones

(Vlaams Apothekers Netwerk)

Coördinatie van het project van het Vlaams Apothekers Netwerk ter ondersteuning van de apothekers in de eerstelijnszones en zorgraden.

Farmaceutisch expert

(Eerstelijnszone Kempenland)

Farmaceutisch expertise voor het covid-19-vaccinatiecentrum van eerstelijnszone Kempenland.  

Ondersteuning communicatie

(Recip-e vzw)

Inhoudelijke ondersteuning bij het uitwerken van de FAQ-pagina rond het elektronisch voorschrift 

Interesse om samen te werken?