Beleidsondersteuning (Vlaams Apothekers Netwerk)

Het Vlaams Apothekers Netwerk is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

 

Van april 2020 tot juli 2022 ondersteunde ik het Vlaams Apothekers Netwerk bij hun beleids- en lobbywerk. Daarnaast coördineerde ik hun operationele werking. 

 

Welke taken nam ik op?

 • Ondersteuning van communicatie (persberichten, sociale media, nieuwsbrief, website)
 • Coördinatie van de operationele werking (portfolio, projecten ...)
 • Ondersteuning lobbywerk (schrijven van visienota's en position papers, formuleren van beleidsadviezen, opvolging van overleg met stakeholders en politici)
 • Overleg met (politieke) stakeholders
 • Ondersteuning van de communicatie 
 • Opmaken van subsidiedossiers 
 • Projectrapportering
 • Deelname aan en opvolging van operationele en bestuurlijke vergaderingen, werkgroepen binnen de sector en ad-hoc initiatieven
 • Begeleiding van masterproeven
 • Ondersteuning van het personeelsbeleid
 • Uitwerken en organiseren van opleidingen