Communicatie medisch-farmaceutisch overleg (KAVA)

MFO of medisch-farmaceutisch overleg is een gestructureerd lokaal overleg tussen artsen en apothekers. Hierbij wordt de samenwerking gestimuleerd met als doel de zorg te verbeteren voor de patiënt. De focus binnen het MFO ligt op:

‚Äčhet rationeel voorschrijven van geneesmiddelen

  • het rationeel afleveren van geneesmiddelen

  • het veilig gebruik van geneesmiddelen

 

KAVA ontwikkelde MFO-programma's rond verschillende thema's. Die programma's werden goedgekeurd door het RIZIV en kunnen door een duo van een huisarts en apotheker worden aangevraagd. Een moderator leidt het MFO in goede banen en zorgt ervoor dat er op het einde van het overleg concrete afspraken worden gemaakt over hoe men lokaal de zorg voor patiënten - binnen het gekozen thema - gaat verbeteren. 

 

De bekendheid van het MFO als tool voor multidisciplinaire samenwerking is nog te beperkt. Ook de covid-19-crisis zorgde ervoor dat er minder overlegmomenten werden georganiseerd.

 

Met een doordacht communicatieplan en de juiste contentstrategie ondersteunde ik KAVA om het MFO in de kijker zetten op sociale media en via nieuwsbrieven, en het concept meer bekend te maken bij huisartsen en apothekers.

 

Meer info vind je op de website van het MFO