Communicatie elektronische verwijsvoorschriften (Recip-e)

Recip-e is het platform dat de elektronische farmaceutische voorschriften beheert. Sinds 2020 zijn voorschrijvers verplicht om elektronisch voor te schrijven. Sinds 2022 bestaat er ook de mogelijkheid om dit 'gedematerialiseerd' te doen, d.w.z. er is geen papieren afdruk van het voorschrift meer nodig. De afleveraars (openbare en ziekenhuisapotheken) kunnen via hun software de elektronische voorschriften lezen en de voorgeschreven producten afleveren.

 

In navolging van de elektronische farmaceutische voorschriften werkt Recip-e, in samenwerking met het RIZIV, aan de elektronische verwijsvoorschriften. Met een verwijsvoorschrift schrijft een zorgverlener de patiënt verschillende types zorg voor, bijvoorbeeld kinesitherapie, zorg door de thuisverpleegkundige, ... De digitalisering van verwijsvoorschriften is opgestart in 2022. 

 

Recip-e staat in voor de bevraging van de noden op het terrein, de vormgeving van de digitale verwijsvoorschriften aan de hand van multidisciplinaire werkgroepen en de uiteindelijke validatie van de applicatie zodat tegemoetgekomen wordt aan de noden van de zorgverstrekkers.

Ik ondersteun het project vooral op het vlak van communicatie, vanuit mijn expertise en ervaring binnen de geïntegreerde zorg. 

 

Meer info vind je op de website van Recip-e

Enkele realisaties