Kwaliteitsfunctionaris ad interim (via Kerteza)

Voor verschillende ziekenhuizen en medische laboratoria in België en Nederland vervul ik de rol van kwaliteitsfunctionaris ad interim. 

 

Een kwaliteitsfunctionaris heeft een cruciale rol bij het waarborgen en naleven van kwaliteitsnormen binnen de kwaliteitsafdeling van het ziekenhuis of laboratorium. Enkele van de belangrijkste functies van een kwaliteitsfunctionaris zijn:

  1. Kwaliteitsborging: De kwaliteitsfunctionaris ontwikkelt, implementeert en handhaaft kwaliteitsborgingsystemen en -procedures om ervoor te zorgen dat alle activiteiten in het laboratorium voldoen aan de vastgestelde normen, richtlijnen en voorschriften.

  2. Naleving van regelgeving: Het is de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsfunctionaris om ervoor te zorgen dat het laboratorium voldoet aan alle relevante regelgeving en accreditatienormen, zoals ISO-normen of andere lokale regelgeving.

  3. Documentatie en rapportage: De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor het documentbeheer van alle processen, en de opvolging van afwijkingen, auditbevindingen of acties in kader van audits of accreditaties. 

  4. Interne audits: Het uitvoeren van interne audits om de effectiviteit van het kwaliteitsborgingssysteem te evalueren en eventuele non-conformiteiten of gebieden voor verbetering te identificeren.