Project eerstelijnszones en kringwerkingen (Vlaams Apothekers Netwerk)

Het Vlaams Apothekers Netwerk is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

 

Van april 2020 tot juli 2022 ondersteunde ik het Vlaams Apothekers Netwerk bij het uitvoeren van hun project voor de ondersteuning van apothekers binnen de eerstelijnszones en zorgraden, een project gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

 

Volgende taken nam ik op:

  • Uitschrijven projectvoorstel
  • Opstellen projectplan en -timings
  • Algemene coördinatie en opvolging van de acties, o.m. de uitwerking van een opleiding en het opstellen van een startersmap voor apothekerskringen
  • Coördineren van de uitwisseling en het overleg tussen de vertegenwoordigers van de verschillende apothekersverenigingen
  • Interne opvolging en communicatie
  • Externe communicatie (persberichten, sociale media, nieuwsbrief, website)
  • Opstellen en opvolgen van het budget
  • Verantwoordelijk voor de rapportering aan de Vlaamse Overheid

Meer info?